SKK Avelsdata

Till innehåll - hjälp

 

 

Gå till hjälpavsnitt

Provparning

Avelsdata ger möjlighet att beräkna inavelsgraden för en tänkt parning. Inavelsgraden anger hur stor del av avkommans gener som blivit dubblerade genom föräldrarnas släktskap, räknat över ett visst antal generationer. Inavelsgraden är inte något absolut mått utan kan skilja sig åt mellan olika beräkningsmetoder. I Avelsdata beräknas inavelsgradens ökning över 5 generationer enligt tabellmetoden. Det värde som fås vid provparning visar alltså inavelsgradens ökning från generation 1 till generation 5. Säkerheten i beräkningen är beroende av stamtavlans fullständighet och det beräknade resultatet kan bedömas vara SÄKERT, TÄMLIGEN SÄKERT eller OSÄKERT.

 

Kusinparning ger en inavelsgrad på 6,25 % och är den gräns man brukar ange för nära släktskapsavel. Föräldrar som är närmare släkt än kusiner bör inte paras för att undvika en alltför snabb stegring av inavelsgraden. Att para far med dotter, mor med son eller helsyskon med varandra är ett brott mot SKKs grundregler. Många special- och rasklubbar har rekommendationer gällande inavelsgraden för en enskild parning. Kontakta gärna din klubb för mer information.

 

Hundar som förekommer i båda föräldradjurens härstamningar är de hundar som bidrar till en avkommas inavelsgrad. För att samma individ ska vara lätt att identifiera har den en och samma färg i stamtavlan. Finns en hund flera gånger i t ex moderns stamtavla men inte i faderns stamtavla påverkas inte avkommans inavelsgrad. Om en hund med hög inavelsgrad paras med en helt obesläktad individ bryts inaveln och avkomman får 0 % i inavelsgrad.

 

Hund som har markerats med stopptecken kan ej användas vid provparning. Stopptecken innebär att det är ett brott mot SKKs Grundregler att använda hunden till avel och/eller att hunden inte uppfyller registreringsbestämmelsernas krav.

 

Under rubriken ”Observandum” i resultatlistan kan stopptecken, varningstecken eller datumskylt förekomma i samband med provparning. Stopptecken innebär att det är ett brott mot SKKs Grundregler att para de i provparningen ingående hundarna och/eller att hund/hundarna inte uppfyller registrerings-bestämmelsernas krav. Varningstecknen innebär att det finns registrerade uppgifter om hund/hundarna man bör känna till och en datumskylt visar hur länge ett tidsbegränsat intyg (t ex gällande ögon eller hjärta) är giltigt. Avelsdata visar de uppgifter som finns registrerade hos SKK för aktuella hundar och de observandum som redovisas är inte en heltäckande information och säger därmed inte allt om en hunds lämplighet att gå i avel.

 

I Avelsboken av Lennart Swenson kan du läsa mer om bland annat släktskap och inavel.

 

Hjälp

1.      Ange reg.nr på den hund du vill para:
här skriver du in registreringsnumret (eller klistrar in från urklipp) på den hund du vill provpara med andra hundar. Kan du inte registreringsnumret kan du söka efter hunden om du väljer knappen ”Sök”.
När du har valt hund går du vidare till nästa steg:

2.      Välj ett av nedanstående alternativ:
Snabbval
Använd snabbval när du inte har hundarna som öppna flikar i Avelsdata.
Du kan skriva in upp till 5 registreringsnummer. Känner du inte till registreringsnumren kan du söka efter hundar om du väljer knappen ”Sök”. När du söker kommer du endast söka hundar av samma ras och av motsatt kön till hunden du skriv in i ruta 1. Vill du ta bort alla inskrivna registreringsnummer kan du använda knappen ”Rensa”.
Dina valda hundar
Under ”Dina valda hundar” kommer de hundar av motsatt kön som är öppna i flikar automatiskt upp. Du kan välja enstaka eller samtliga (använd knappen ”Markera alla”). Vill du avmarkera valda hundar kan du antingen klicka i rutan en gång till eller använda knappen ”Avmarkera”.

 

När du har valt dina hundar klickar du på knappen ”Starta provparning”, då kommer en del kontroller samt beräkning av inavelsgrad att genomföras. Resultat av provparning visas i egen flik som får fliknamnet Provparning 1. Genomförs flera separata provparningar får de namnen Provparning 2, 3 o.s.v.

Vid provparning mellan två hundar kommer du direkt till stamtavlan. Provparar du fler hundar visas resultatet i en lista. Listan kan sorteras. I listan kan du välja att visa stamtavla för en specifik provparning genom att klicka på länken ”Visa stamtavla”. När du har en stamtavla uppe kan du bläddra direkt mellan de olika provparningarna genom att använda knapparna ”Nästa” resp. ”Föregående”. Både i listan och på stamtavlan visas den beräknade inavelsgraden för provparningen, om du klickar på den eller för över musen visas säkerheten i det beräknade resultatet.  Om en provparning resulterat i ett stopp- eller varningstecken kan du klicka på skylten för att ta reda på anledningen. För de raser där det krävs veterinärintyg på hälsa utförd inom viss tid före parning visas en datumskylt och om du klickar på skylten kan du se om och hur länge intyget är giltigt.

Du kan välja att byta ut alla eller några hundar genom att använda knappen ”Byt hundar”.

 

 

Gå till informationsavsnitt