Kattägarregister


DjurID.se omfattar alla katter där SKK har kännedom om djurets id-nummer.
För hjälp om hur du kan söka på sidan läs Söktips.

Publicering av ägaruppgifter
Uppgifter om kattägare publiceras endast efter tillstånd från respektive kattägare (Personuppgiftslagen - PUL). Dessa tillstånd inhämtas av kattägare i samband med anmälan om ägarregistrering. Vill du som registrerad kattägare ge oss tillstånd till publicering av dina personuppgifter (namn, adress, tel-nr) finns en särskild blankett för det ändamålet.

Ändringar och rättelser av ägaruppgifter
Begäran om rättelser av eventuella felaktigheter avseende ägarens adressuppgifter samt meddelande om avlidna katter görs genom att sända e-post till djurid@skk.se. Har din katt bytt ägare ska du skicka in denna blankett med posten.

Varför finns min katt inte med i registret?
Din katt har inte ägarregistrerats hos SKK. När du id-märker din katt får du en blankett av veterinären som du ska skicka till oss. Har du inte fått denna och är osäker på om blanketten sänts till oss - kontakta den som märkt din katt. Har din blankett förkommit kan du kontakta vår medlems- och ägarregistreringsavdelning på e-post: djurid@skk.se eller telefon: 08-795 30 50 och beställa en ny. Ägarregistrering av katt kostar 130 kr, detta är en engångsavgift.

Varför står det 9999 som födelseår på en del katter?
9999 skrivs i stället för födelseår när kattens ålder är okänd.

Läs mer om SKKs ägarregister.


SKK ÄGARREGISTER
Uppgifter i SKKs ÄGARREGISTER Uppgifter i SKKs ÄGARREGISTER