Hundägarregister


SKKs hundägarregister omfattar alla hundar där SKK har kännedom om djurets id-nummer.
För hjälp om hur du kan söka på sidan läs Söktips.

Publicering av ägaruppgifter
Uppgifter om hundägare publiceras endast efter tillstånd från respektive hundägare (Personuppgiftslagen - PUL). Dessa tillstånd inhämtas av hundägare i samband med anmälan om ägarregistrering. Vill du som registrerad hundägare ge oss tillstånd till publicering av dina personuppgifter (namn, adress, tel-nr) finns en särskild blankett för det ändamålet.

Ändringar och rättelser av ägaruppgifter
Vill du genomföra ett ägarbyte skriver du ut en ägarbytesblankett. Ägarbyte genomförs endast när du sänt in fullständigt ifylld och undertecknad ägarbytesblankett.

Begäran om rättelser av eventuella felaktigheter avseende ägarens adressuppgifter samt meddelande om avlidna hundar görs genom att sända e-post till djurid@skk.se.

Varför finns min hund inte med i registret?
Din hund har inte ägarregistrerats hos SKK. Har du en hund som är registrerad i SKK (dvs har en stamtavla utfärdad av SKK) är ägarregistreringsavgiften redan betald av din uppfödare. Du behöver därför bara fylla i och sända in den blankett för ägarregistrering som sitter på hundens registreringsbevis (under vaccinationsdelen). Om du har en blandras eller en oregistrerad hund kostar ägarregistrering hos SKK 80 kr. Vill du ägarregistrera din blandras kan du beställa blankett för detta på djurid@skk.se.

Vad betyder oregistrerad/blandras?
I rutan för ras står det ibland oregistrerad/blandras. Detta innebär att hunden inte har ett registreringsbevis/stamtavla utfärdad av SKK. I de flesta fall är det alltså fråga om blandrashundar men även hundar med renrasiga föräldrar som inte registrerats av SKK finns under denna benämning. Du kan läsa mer om vad som krävs för att en hund ska registreras som renrasig i SKK här.

Varför har inte alla hundar ett registreringsnummer framför sitt namn?
De hundar som har registreringsnummer framför sina namn är hundar som är renrasiga och registrerade i SKK. Hundar där registreringsnummer inte står utskrivet framför hundens namn är alltså INTE registrerade hos SKK utan endast ägarregistrerade. I de fall där rasen är utskriven men där hunden inte har ett registreringsnummer innebär detta att det är fråga om en oregistrerad/blandrashund som ser ut som den ras som angetts.

Läs mer om SKKs ägarregister.


SKK ÄGARREGISTER
Uppgifter i SKKs ÄGARREGISTER Uppgifter i SKKs ÄGARREGISTER